Voor een klant in de regio Antwerpen zijn we op zoek naar een heel ervaren (architect) Full Stack Web Engineer.

Voor de verdere ontwikkeling van hun online platform en de herontwikkeling van de app zijn ze dringend op zoek naar een senior / architect!

Wat moet je kennen/kunnen:

 • JavaScript
 • React
 • Node.JS
 • basis PHP kan handig zijn
 • html5, css
 • npm/yarn
 • webpack
 • apache, nginx

De 'fundamentals':

 • Het schrijven van modulaire kwaliteitscode
 • Algoritmen en gegevensstructuren
 • Tijd / ruimte complexiteitsanalyse
 • Ontwerp patronen
 • Programmeerparadigma's


Inzicht in verschillende systemen:

 • Basisprincipes van protocollen voor netwerken
 • Interprocescommunicatie (REST, SOAP, RPC, door gebeurtenissen gestuurde berichtenuitwisseling, Publiceren / Abonneren, Graphql)
 • Schaaltechnieken
 • Samenloop en consistentie
 • Cloud computing
 • Gedistribueerde transacties (ACID, CAP)
 • Microservice-architectuur
 • Taakverdeling


Inzicht in software / systeemtesting:

 • Unit testing
 • Integration testing
 • Functional vs non-functional testing
 • Testing in production
 • Performance testing
 • A/B testing


IT infrasturctuur:

 • Infrastructure as code (e.g. Terraform, Ansible, Chef)
 • Cloud (AWS, Serverless)
 • Containers (Docker)
 • Orchestration (kubernetes)
 • Source control (Git)
 • Continuous integration and deployment (e.g. Jenkins)

Inzicht in Security:

 • Secure vs non secure protocols
 • Encryption methods
 • OWASP
 • Firewalls


Inzicht in het beheer van linux-systemen:

 • Scripting voor taakautomatisering (Bash, Python)
 • Configureren en bijwerken van linux-server
 • Monitoring health
 • Access management


Inzicht in opslag en cachebeheer:

 • Relational databases (MySQL)
 • Document databases (MongoDB, DynamoDB)
 • Key-value stores (Redis, Memcached)
 • Graph databases